Informace

Dny plicní endoskopie a intenzivní pneumologie

Současná medicína klade stále vyšší nároky na optimalizaci využití technologie, ale i správnou  mezioborovou koordinaci jednotlivých diagnostických a  terapeutických kroků.

Spolupráce mezi plicní endoskopií  a akutní medicínou je stále těsnější, ale informační provázanost mezi obory  u nás mírně zaostává za potřebou. Rozhodli jsme se proto propojit  program  setkání bronchologické sekce ČSPF a těch členů ČSARIM, kteří se ve své práci  s plicní endoskopií rutinně setkávají, či to plánují.