Program

Dny plicní endoskopie a intenzivní pneumologie

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK č. akce 58420 a je hodnocena 12 kreditními body ČLK

Den 1.

12:00 – 13:00 Registrace účastníků
13:00 – 13:10 MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.– Úvodní slovo

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST

Volby anesteziologických přístupů a intubační pomůcky pro plicní endoskopii – Urgentní zajištění dýchacích cest – ERAS u plicních pacientů – Význam ultrazvukového vyšetření pacienta v akutní plicní péči.

13:10 – 13:30 MUDr. Michal Otáhal – Bronchoskopie na ICU, provedení za UPV, během PDTS
13:30 – 13:50 MUDr. Tomáš Brožek – Intubace pomocí FOB
13:50 – 14:10 Prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. – Specifika anestezie průběhu invazivní bronchoskopie/pleuroskopie

14:10 – 14:25 Prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. – Význam ultrazvuku v
14:25 – 14:55 Volné přednášky
14:55 – 15:45 COFFE BREAK

KAZUISTIKY PLICNÍ ENDOSKOPIE, CO SE PODAŘILO A CO NE

15:45 – 16:05 MUDr. Juraj Šimovič – Podařilo se
16:05 – 16:25 MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. – A tady vůbec ne

ENDOSKOPICKÁ LÉČBA BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE

16:25 – 16:40 MUDr. Juraj Šimovič – Pozice endoskopické volumredukce v léčebném algoritmu CHOPN
16:40 – 16:55 MUDr. Zuzana Hajníková – 4 typické kazuistiky pacientů s volumredukčním výkonem
16:55 – 17-15 doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. – zobrazovací metody a drenáž hrudníku na ICU
17:15 – 17:45 3 volná sdělení po 10 min.
17:45 – 18:10 Workshop MUDr. Juraj Šimovič a MUDr. Zuzana Hajníková – Strat X, Chratis,
implantace chlopní a coilů, management air-leaku
2 ASTMA – POZICE BRONCHIÁLNÍ TERMOPLASTIKY V ÉŘE BIOLOGICKÉ LÉČBY
18:10 – 18:30 MUDr. Zuzana Šestáková – Nové pohledy na indikaci a význam BT
18:30 – 18:50 MUDr. Milan Teřl, Ph.D – BT v algoritmu léčby těžkého bronchiálního astmatu
18:50 – 19:50 WORKSHOP – MUDr. Milan Teřl, Ph.D. a MUDr. Zuzana Šestáková
Workshop zahrnující indikační kritéria a kontroly po výkonu
19:50 – 20:50 VEČEŘE
20:50 VOLNÝ PROGRAM

DEN 2.

8:00 – 9:00 SNÍDANĚ

9:00 – 9:20 MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. – Obstrukce velkých dýchacích cest a jejich řešení

9:20 – 10:20 MUDr. Jiří Votruba, Ph.D – Workshop Inserce rigidního instrumentária, kombinovaná rekanalizace, odstranění cizího tělesa, kryoresekce a kryoablace, balónovádilitace, inserce stentu

OBECNÁ BRONCHLOGIE

10:20 – 10:40 MUDr. Zuzana Šestáková – Transbronchiální biopsie plicního parenchymu

10:40 – 11:00 MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. – Navigovaná bronchoskopie k uzlu

11:00 – 12:00 prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. – Stenty dříve, nyní a v budoucnosti
EBUS TBNA, EBUS-B Workshop – užití ROSE, Molekulární testace PDL 1, klinický a patologický staging, základní anatomické lokace při užití EBUS pro mediastinální staging, Hit + run přístup x systematický staging
12:00 – 12:40 prof. Jouke T. Annema. MD, Ph.D. – EBUS + EUS – overview
12:40 – 13:00 MUDr. Haiza Alvarez, Ph.D. – Endosono EBUS + EUS anatomy

SOLITÁRNÍ PLICNÍ UZLY, KRYOBIOPSIE
Navigace – softwarová / elektromagnetická rEBUS
Jiné metody (konfokální mikroskopie, Ramanovská spektroskopie)

13:00 – 14:00 OBĚD

14:00 – 14:20 MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. – Cryobiopsy in bronchology

14:20 – 15:20 Workshop – MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. a prof. Jouke T. Annema. MD, Ph.D. – EBUS metody v bronchologii
PLEURÁLNÍ PATOLOGIE
Lytická terapie – timing, možností, evidence Pleuroskopie Tunelizovaný pleurální katetr, pleurální port, talková slurry
15:20 – 15:35 MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. – Pleuroskopie v diagnostice a paliaci 15:35 – 15:50 MUDr. Michal Šotola – Paliativní pleurální technika

15:50 ZÁVĚR